Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Nova Trading AB (hädanefter kallat Nova Trading eller vi) är ansvarig för webbplatsen novatrading.se. Företaget är registrerat i Skänninge, Sverige. Nova Trading är medveten om
vikten av att skydda sekretessen för personlig och finansiell information.

Följande sekretesspolicy gäller för insamling av information via Nova Tradings webbplats. Genom att använda Nova Tradings webbplats godkänner du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy.

Insamling av dina personuppgifter
För att kunna använda vissa funktioner på Nova Tradings webbplats måste du skapa ett konto. När du skapar ditt eget konto kommer vi att efterfråga viss information, så som namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Om du väljer att företa köp begär vi all information som erfordras för fakturering och leverans.

Nova Trading håller reda på hur du navigerar i shopen, de sidor du besöker på webbplatsen och andra aktiviteter på w3.novatrading.se för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. Information används även för att leverera specialinnehåll och erbjudanden till besökare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett särskilt område.

Nova Trading samlar vid besök även in viss information om ditt operativsystem och din webbläsare, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen. Informationen kan inkludera: din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används av Nova Trading för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av Nova Tradings webbplats.

Användning av dina personuppgifter
Nova Trading samlar in och använder dina personuppgifter för att driva shopen och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel använder vi din e-postadress för att översända servicerelaterade meddelanden till dig och varje nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan du själv välja om du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden. Dock anses vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus och konto, betalningar etc. utgöra en väsentlig del av tjänsten.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du ingår ett avtal med oss i och med att du beställer vara eller registrerar dig som kund i syfte att beställa vara. Vi sparar endast information så länge som anses vara fördelaktigt för dig, dvs nödvändigt för att vi ska utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt för att möta de lagstadgade lagringstiderna.

Personuppgiftsansvarig är Nova Trading AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@novatrading.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som du tillhandahåller på webbplatsen inte att vidarebefordras utanför Nova Tradings webbplats utan ditt tillstånd.

Nova Trading kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om Nova Trading i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Nova Trading, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Nova Trading eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster tillhandahållna av Nova Trading, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.

Personuppgifter som insamlas av Nova Tradings webbplats kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där Nova Trading har sin verksamhet.

Skydd av dina personuppgifter
Nova Trading är inriktat på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar som befinner sig i kontrollerade miljöer. När du betalar med kreditkort, till exempel, görs detta på vår betalkortsparters säkra servrar. Nova Trading får aldrig tillgång till eller sparar ditt kreditkortsnummer.

För åtkomst till ditt Nova Trading webbshop-konto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna inte ut information om ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut ur datorn för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Radering av dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Nova Trading AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@novatrading.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Nova Tradings webbshop, förbehåller sig Nova Trading rätten att neka personer och företag tillgång till Nova Tradings webbshop och de tjänster shopen tillhandahåller både på Nova Tradings webbshop, via tjänster på andra webbplatser och i andra medier som erbjudanden i tidningar, radio, TV etc. Respekteras inte avstängningen från ovan nämnda tjänster kommer Nova Trading att söka rättsliga påföljder.

Användning av cookie-filer
Denna webbplats använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök på Nova Tradings webbshop, t ex innehållet i din varukorg, vilka sidor du ska komma till när du följer länkar m.m.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar det. Om du väljer att tillåta din dator att acceptera cookie-filer kan du även välja att automatiskt loggas in på Nova Tradings webbshop.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på Nova Tradings webbplats. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbläsarfönster stängs, om du stänger av funktionen även för session-cookies för Nova Tradings webbplats kommer du inte att kunna genomföra köp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på Nova Tradings webbshop.

OBS! Vissa brandväggars programvaror (firewalls) stänger av cookieshanteringen, dessa måste också konfigureras korrekt för att webbplatsen ska fungera som önskas.

Ändring av policy
Nova Trading uppdaterar ibland denna sekretesspolicy. När vi gör det kommer vi även att ändra datumet för ”Senast uppdaterad” högst upp på förstasidan av sekretesspolicyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy kommer Nova Trading att meddela dig detta genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur Nova Trading hjälper till att skydda din information.

Kontaktinformation
Vi välkomnar dina kommentarer rörande vår sekretesspolicy. Om du anser att Nova Trading inte följt denna sekretesspolicy ber vi dig kontakta oss via e-brev.